Schody a steny s kamennými obkladmi / Stavebná architektúra – Interiér